Referenzen 2012

HDH

Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012 Referenz 2012

Auftraggeber: PRONAM Aurora B.V. Amsterdam
über AKS Renobouw B.V.
Architekt: ZZDP Architecten, Amsterdam

zurück

Kontakt

NR Metallbau GmbH Firmensitz
Max-Planck-Straße 3
47638 Straelen

Telefon: 0 28 34 - 91 59 1
Telefax: 0 28 34 - 91 59 35

Zum Kontaktformular!

 

NR Metallbau GmbH
Max-Planck-Straße 3 - 47638 Straelen
Telefon 0 28 34 - 9 15 91 - Telefax 0 28 34 - 91 59 35
E-Mail: info@nr-metallbau.de